PROSPEKTUS FAKULTI 2021

Print

FAKULTI SAINS DAN SUMBER ALAM (FSSA)

FAKULTI KEJURUTERAAN (FKJ)

FAKULTI SAINS MAKANAN DAN PEMAKANAN (FSMP)

FAKULTI KOMPUTERAN DAN INFORMATIK (FKI)

FAKULTI PERTANIAN LESTARI (FPL)

FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN (FPSK)

FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN (FSSK)

FAKULTI PSIKOLOGI DAN PENDIDIKAN (FPP)

FAKULTI PERNIAGAAN, EKONOMI DAN PERAKAUNAN (FPEP)

FAKULTI KEWANGAN ANTARABANGSA LABUAN (FKAL)

FAKULTI PERHUTANAN TROPIKA (FPT)

FAKULTI PENGAJIAN ISLAM (FIS)

AKADEMI SENI DAN TEKNOLOGI KREATIF (ASTiF)