Bahasa MelayuEnglish (UK)

Program Pengajian

 
UMS menawarkan sebanyak enam puluh empat (67) program pengkhususan melalui sepuluh (10) buah fakulti. Bagi program yang bertanda # melibatkan temuduga.
 

FAKULTI DAN PROGRAM PENGAJIAN

JUMLAH
TAHUN

JUMLAH
SEMESTER

FAKULTI KEJURUTERAAN

  HK01 - KEJURUTERAAN AWAM 

4

8

  HK02 - KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK 

4

8

  HK03 - KEJURUTERAAN KIMIA 

4

8

  HK08 - KEJURUTERAAN MEKANIKAL 

4

8

  HK20 - KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KOMPUTER) 

4

8

     HK88 - KEJURUTERAAN MINYAK DAN GAS 

4 8

FAKULTI PSIKOLOGI DAN PENDIDIKAN

  HA13 - PSIKOLOGI INDUSTRI DAN ORGANISASI 

3

6

  HA16 - PEMBANGUNAN BELIA DAN KOMUNITI 

3

6

  HA19 - PSIKOLOGI KAUNSELING 

4

8

  HA20 - PSIKOLOGI KANAK-KANAK DAN KELUARGA 

3

6

  HA52 - KERJA SOSIAL 

3

6

  HS20 - SAINS SUKAN #

3

6

  HT06 - PENDIDIKAN TESL #

4

8

  *HT16 - PENDIDIKAN DENGAN SAINS #

4

8

  *HT17 - PENDIDIKAN DENGAN SAINS SOSIAL #

4

8

  *HT18 - PENDIDIKAN DENGAN EKONOMI #

4

8

     HT19 - PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK # 4 8

FAKULTI KEMANUSIAAN, SENI DAN WARISAN

  HA02 - KOMUNIKASI 

3

6

  HA12 - HUBUNGAN INDUSTRI 

3

6

  HA14 - SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI SOSIAL

3

6

  HA15 - HUBUNGAN ANTARABANGSA 

3

6

  HA18 - GEOGRAFI 

3

6

  HA24 - SEJARAH 

3

6

  HA05 - PENGAJIAN SENI MUZIK #

3

6

  HA11 - PENGAJIAN SENI KREATIF #

3

6

  HA32 - TEKNOLOGI SENI VISUAL #

3

6

    HI15 - PENDARASAN ISLAM # 3 thn 6 bln                 7

FAKULTI SAINS DAN SUMBER ALAM

  HG07 - BIOTEKNOLOGI 

4

8

  HS03 - BIOLOGI PEMULIHARAAN 

4

8

  HS07 - KIMIA INDUSTRI 

4

8

  HS08 - MATEMATIK DENGAN EKONOMI 

4

8

  HS09 - MATEMATIK DENGAN GRAFIK BERKOMPUTER 

4

8

  HS11 - SAINS SEKITARAN 

4

8

  HS21 - GEOLOGI 

4

8

  HS22 - FIZIK DENGAN ELEKTRONIK 

4

8

  HS27 - AKUAKULTUR 

4

8

  HS40 - SAINS MARIN 

4

8

  HG19 - PERHUTANAN TROPIKA ANTARABANGSA 

4

8

  HG20 - TAMAN ALAM SEMULAJADI DAN REKREASI 

4

8

  HG23 - PERLADANGAN HUTAN DAN PERHUTANI 

4

8

  HY11 - TEKNOLOGI DAN INDUSTRI KAYU 

4

8

FAKULTI KEWANGAN ANTARABANGSA LABUAN

  HE19 - KEWANGAN ANTARABANGSA 

3

6

  HE20 - PERBANKAN ANTARABANGSA DAN LUAR PESISIR 

3

6

  HE21 - PEMASARAN ANTARABANGSA 

3

6

  HE22 - EKONOMI KEWANGAN ANTARABANGSA 

3

6

  HE23 - KEWANGAN ISLAM 

3

6

FAKULTI PERNIAGAAN, EKONOMI DAN PERAKAUNAN        

  HE02 - PERAKAUNAN 

4

8

  HE04 - KEUSAHAWANAN 

3

6

  HE05 - EKONOMI PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN 

3

6

  HE06 - PENGURUSAN KEWANGAN DAN PERBANKAN 

3

6

  HE07 - EKONOMI KEWANGAN 

3

6

  HE08 - PENGURUSAN PERHOTELAN 

3

6

  HE09 - PERNIAGAAN ANTARABANGSA 

3

6

  HE10 - PEMASARAN 

3

6

  HE11 - EKONOMI SUMBER MANUSIA 

3

6

  HP08 - PENGURUSAN PELANCONGAN 

3

6

FAKULTI PERTANIAN LESTARI        

  HG34 - PENGELUARAN TANAMAN 

4

8

  HG35 - HORTIKULTUR DAN LANDSKAP 

4

8

  HG36 - PENGELUARAN TERNAKAN 

4

8

FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN        

  HM00 - DOKTOR PERUBATAN 

5

10

FAKULTI KOMPUTERAN DAN INFORMATIK        

  HC00 – KEJURUTERAAN PERISIAN

4

8

  HC05 – KEJURUTERAAN RANGKAIAN

4

8

  HC12 - TEKNOLOGI MULTIMEDIA 

4

8

  HC13 - KOMPUTERAN PERNIAGAAN 

4

8

FAKULTI SAINS MAKANAN DAN PEMAKANAN        

  HG09 -PERKHIDMATAN MAKANAN 

4

8

  HS04 - SAINS MAKANAN DAN PEMAKANAN 

4

8

  HY07 - TEKNOLOGI MAKANAN DAN BIOPROSES 

4

8

               * Program tidak ditawarkan untuk Sesi Akademik 2018/2019