Bahasa MelayuEnglish (UK)

MAKLUMAN PENGELUARAN SLIP PEPERIKSAAN SEMESTER 1 SESI 2016/2017 (DENGAN NO MEJA) - NOTICE ON THE ISSUANCE OF EXAMINATION SLIP FOR SEMESTER 1, 2016/2017 (WITH DESK NUMBER)

MAKLUMAN PENGELUARAN SLIP PEPERIKSAAN

SEMESTER 1 SESI 2016/2017 (DENGAN NO MEJA)

NOTICE ON THE ISSUANCE OF EXAMINATION SLIP FOR

SEMESTER 1, 2016/2017 (WITH DESK NUMBER)

 

  1. Para pelajar boleh melihat dan mencetak Slip Peperiksaan (dengan nombor meja) Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi 2016/2017 pada 15 Disember 2016 melalui Sistem Maklumat Pelajar Bersepadu (http://smp2.ums.edu.my/ijazah atau http://smp.ums.edu.my/ijazah).  Pelajar DIWAJIBKAN untuk mengisi PENILAIAN KURSUS (PK07) terlebih dahulu sebelum mencetak Slip Peperiksaan.

All Undergraduate students may view and print the examination slip (with desk number) for Semester 1, 2016/2017 Final Examination beginning 15 December 2016 via Student Portal (http://smp2.ums.edu.my/ijazah or http//:smp.ums.edu.my/ijazah).  You are REQUIRED to complete the online PENILAIAN KURSUS (PK07) before you are able to print your examination slip via SMP.

 

  1. Sila ambil maklum bahawa Fakulti/Pusat tidak mengeluarkan sebarang salinan slip peperiksaan kepada para pelajar.

Please take note that Faculty/Centre will not issue any personal copy of the examination slip to students.

 

  1. Pelajar hanya boleh menduduki peperiksaan bagi kursus yang tersenarai di dalam Slip Peperiksaan sahaja.

Students can only sit for an examination of the course that is listed in the Examination Slip.

 

  1. Para pelajar dinasihatkan agar mencetak slip peperiksaan untuk rujukan sendiri.

All students are advised to print the examination slip for own reference.

 

SILA LOG MASUK / KINDLY LOG IN TO :

http://smp2.ums.edu.my/ijazah

atau / or

http://smp.ums.edu.my/ijazah

 

PERBUATAN MENIRU ADALAH SATU KESALAHAN YANG SERIUS

CHEATING IS A SERIOUS OFFENCE WITH SEVERE PENALTIES AND WILL NO BE TOLERATED