BENGKEL WEBMASTER BAHAGIAN PERKHIDMATAN AKADEMIK SIRI 2

Bengkel Webmaster telah diadakan pada 28 Januari 2019 yang dihadiri oleh kakitangan Bahagian Perkhidmatan Akademik. Fasilitator jemputan, Puan Imel Norsita Talib dari Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi.

Webmaster training held yesterday, 28th January 2019, attended by Academic Services Division staff. Invited fasilitator, Ms Imel Norsita Talib from the Department of Information Technology and Information.