Piagam Pelanggan

PIAGAM PELANGGAN 2019 

BIL.

JANJI

TANGGUNGJAWAB

1.

Mengeluarkan surat tawaran dan maklumat penting bagi kemasukan pelajar baharu yang berjaya ditawarkan melalui laman web UMS dalam tempoh  masa tiga (3) hari berkerja.

Seksyen Pengambilan Dan Kemasukan Pelajar  

2.

Memaparkan jadual kuliah seminggu sebelum semester bermula.

Seksyen Pendaftaran & Penjadualan

3.

Memaparkan Jadual peperiksaan di laman sesawang pada minggu ke-10 pengkuliahan setiap semester.

Seksyen Pengurusan Peperiksaan & Penilaian 

4.

Mengeluarkan slip peperiksaan melalui Sistem Maklumat Pelajar (SMP) pada minggu ke-9 pengkuliahan.

Seksyen Pengurusan Peperiksaan & Penilaian 

5.

Memaklumkan keputusan permohonan yang diluluskan di peringkat Prasiswazah dan Senat dalam tempoh 3 hari waktu bekerja selepas kelulusan diterima.

Seksyen Pengurusan Dasar dan Senat

6.

Mengeluarkan surat pengesahan pelajar dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas permohonan yang lengkap diterima.

 Seksyen Pengurusan Konvokesyen dan Rekod Pelajar

7.

 Mengambil tindakan/memberi maklumbalas ke atas aduan/pertanyaan yang diterima dalam tempoh (7) tujuh hari waktu bekerja.

Seksyen Pentadbiran dan Kewangan

8.

Memastikan maklumat dibekalkan dengan tepat dan lengkap dalam tempoh lima (5) hari bekerja selepas tarikh permohonan maklumat yang lengkap diterima.

Seksyen Pengurusan Konvokesyen dan Rekod Pelajar

9.

Akses untuk semakan dan cetakan Surat Pengesahan Tamat Pengajian untuk pelajar prasiswazah dibuka selewat-lewatnya satu (1) hari selepas nama pelajar yang layak diluluskan senat.

 Seksyen Pengurusan Konvokesyen dan Rekod Pelajar

10.

Mengedarkan takwim Mesyuarat Jawatankuasa Prasiswazah dan Senat tahun akan datang pada minggu kedua bulan Disember pada tahun semasa.

Seksyen Pengurusan Dasar dan  Senat

11.

Mengedarkan Minit Mesyuarat Jawatankuasa Prasiswazah, Senat  dalam tempoh tujuh (7) hari waktu bekerja dari tarikh mesyuarat diadakan.

Seksyen Pengurusan Dasar dan Senat

12.

Memproses tempahan ruang dewan kuliah Pusat dalam tempoh sehari daripada tarikh penerimaan tempahan yang lengkap.

Seksyen Pentadbiran dan Kewangan

13.

Mengeluarkan permohonan perolehan PU03 (Borang permohonan pembelian bekalan/perkhidmatan) bagi keperluan aktiviti BPA melalui sebutharga/rundingan terus dalam tempoh lima (5) hari bekerja dari tarikh kelulusan dan tarikh dokumen lengkap diterima.

Seksyen Pentadbiran dan Kewangan

14.

Mengumumkan sidang konvokesyen dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh majlis konvokesyen berlangsung.

Seksyen Pengurusan Konvokesyen dan Rekod Pelajar 

15.

Mengeluarkan Kalendar Tarikh-tarikh penting Peperiksaan dan Penilaian pada minggu ke-2 Pengkuliahan.

Seksyen Pengurusan Peperiksaan & Penilaian