Bahasa MelayuEnglish (UK)

SEKSYEN PENDAFTARAN DAN PENJADUALAN

Fungsi:
1.Pengurusan Penawaran dan Pendaftaran Kursus Prasiswazah Universiti dan penjadualan Kuliah.
2. Menerima dan memproses permohonan Fakulti dan Pelajar berkaitan pengajian Prasiswazah.

Skop: 
Penawaran dan pendaftaran Kursus, pendaftaran pelajar baharu,  penjadualan kuliah. Penyediaan buku prospektus.

Aktiviti:
1. Menyelaras pendaftaran pelajar baharu Universiti.
2.Menyelaras penawaran Kursus Prasiswazah Universiti.
3. Mengurus dan menyelaras proses pra pendaftaran.
4. Pengemaskinian status pelajar dalam Sistem Maklumat Pelajar dan Sistem Klien.
5. Menyelaras penyediaan maklumat penjadualan Kuliah FPIU dan memantau Sistem Celcat.
6. Menyelaras pengesahan pendaftaran kursus pelajar lama.
7.Mengurus permohonan pelajar berkaitan Kaedah Pengajian  Prasiswazah dan penyediaan kertas dasar untuk dibawa ke Mesyuarat Prasiswazah dan Senat berdasarkan keperluan.
8. Menyelaras proses penerbitan buku prospektus.
9. Menyediakan laporan dan mengenalpasti penambahbaikan dari masa ke semasa.