Bahasa MelayuEnglish (UK)

SEKSYEN PENDAFTARAN DAN PENJADUALAN

 

Unit Pendaftaran dan Penjadualan

Fungsi:

 1. Pengurusan Penawaran dan Pendaftaran Kursus Prasiswazah Universiti dan penjadualan Kuliah.
 2. Menerima dan memproses permohonan Fakulti dan Pelajar berkaitan pengajian Prasiswazah.


Skop: Penawaran dan pendaftaran Kursus, pendaftaran pelajar baharu, penjadualan kuliah.


Aktiviti:

 1. Menyelaras penawaran Kursus Prasiswazah Universiti.
 2. Mengurus dan menyelaras proses pra pendaftaran.
 3. Pengemaskinian status pelajar dalam Sistem Maklumat Pelajar dan Sistem Klien.
 4. Menyelaras penyediaan maklumat penjadualan Kuliah FPIU dan memantau Sistem Celcat.
 5. Menyelaras pengesahan pendaftaran kursus pelajar lama.
 6. Menyelaras pendaftaran pelajar baharu Universiti.
 7. Mengurus permohonan pelajar berkaitan Kaedah Pengajian Prasiswazah dan penyediaan kertas dasar untuk dibawa ke Mesyuarat Prasiswazah dan Senat berdasarkan keperlua.
 8. Menyediakan laporan dan mengenalpasti penambahbaikan dari masa kesemasa.

Unit Peperiksaan dan Penilaian

Fungsi:

Pengurusan peperiksaan pelajar


Skop: Peperiksaan, Penjadualan Peperiksaan, Percetakan Kertas Soalan


Aktiviti:

 1. Merancang pelaksanaan peperiksaan akhir UMS.
 2. Menyediakan jadual peperiksaan.
 3. Merancang dan mengurus keperluan peperiksaan seperti berikut:

-ketua pengawas peperiksaan

-Pengawas peperiksaan

-pembantu pengawas peperiksaan.

 1. Mencetak kertas soalan peperiksaan berdasarkan keperluan.
 2. Menyelaras agihan kertas soalan peperiksaaan.
 3. Mengendalikan perjalanan peperiksaan biasa, semester pendek dan peperiksaan ulangan khas berdasarkan keperluan.
 4. Mengeluarkan keputusan peperiksaaan.
 5. Menguruskan permohonan pelajar berkaitan Kaedah Pengajian Prasiswazah dan menyediakan kertas dasar untuk dibawa ke Mesyuarat Prasiswazah dan Senat berdasarkan keperluan.
 6. menyediakan laporan dan mengenalpasti penambahbaikan dari masa kesemasa