Bahasa MelayuEnglish (UK)

SEKSYEN PENGIJAZAHAN DAN PENGURUSAN MAKLUMAT

Unit Pengijazahan

Fungsi:
Pengurusan data pengijazahan bagi tujuan pengesahan senarai pelajar yang layak bergraduat.

Skop:
Data pengijazahan pelajar,  pengesahan graduan, menyelaras senarai penerima anugerah

Aktiviti:

 1. Menyelaras data  pelajar yang layak bergraduat bersama dengan pihak fakulti.
 2. Mengendalikan bengkel bersama fakulti bagi mengeluarkan senarai akhir pelajar layak bergraduat.
 3. Menyelaras senarai penerima anugerah semasa majlis konvokesyen.
 4. Membuat pengesahan graduan Universiti Malaysia Sabah.
 5. Menguruskan cetakan skrol dan transkrip graduan.
 6. Menguruskan permohonan pelajar berkaitan Kaedah Prasiswazah.
 7. Menyediakan laporan lengkap pencapaian pelajar bergraduat setiap kohort bagi tujuan laporan penuh pencapaian Objektif Kualiti Universiti.
 8. Menyediakan laporan dan mengenalpasti penambahbaikan dari masa kesemasa.
 9. Urus setia kepada Mesyuarat Jawatankuasa Induk Konvokesyen.

 

Unit Pengurusan Maklumat

Fungsi:
Pengurusan Maklumat & Sistem Maklumat Pelajar.

Skop:
SMP, data akademik, laman web.

Aktiviti:

 1. Mengendalikan dan memantau pengurusan rekod pelajar dalam Sistem Maklumat Pelajar.
 2. Memastikan data kemasukan, pendaftaran, peperiksaan dan status   pelajar  dikemaskini dalam SMP.
 3. Menyelaras urusan kemasukan gred dan analisis peperiksaan dan pengiraan PNGK pelajar.
 4. Menyediakan data/laporan berdasarkan keperluan Pengurusan universiti dari masa kesemasa seperti My3S, MyRA, MyMohes dan lain-lain keperluan.
 5. Menyediakan data back up SMP dari masa ke semasa.
 6. Mengemaskini maklumat di laman web BPA
 7. Mengendalikan dan menyelaras maklumat dalam FB page BPA
 8. Menyediakan laporan dan mengenalpasti penambahbaikan dari masa ke semasa

 

Unit Konvokesyen

Fungsi:
Urus Setia Jawatankuasa Induk Konvokesyen
Pengurusan perjalanan konvokesyen melibatkan pelajar.

Skop:
Keurusetiaan Jawatankuasa Induk Konvokesyen.
Perjalanan konvokesyen melibatkan pelajar, pengurusan jubah, buku konvokesyen. Hadiah universiti kepada pelajar sempena konvokesyen.

Aktiviti:

 1. Merancang pelaksanaan konvokesyen melibatkan pelajar.
 2. Menyediakan bajet konvokesyen melibatkan pengurusan graduan
 3. Menyelaras persediaan melibatkan Jabatan lain seperti JTMK, JPP dan keurusetiaan konvokesyen peringkat universiti.
 4. Menyelaras pelantikan petugas semasa konvokesyen melibatkan pelajar dan perarakan akademik.
 5. Menyelaras dan menguruskan penyediaan pakaian/jubah konvokesyen pelajar dan akademik.
 6. Menyelaras penyediaan buku konvokesyen universiti.
 7. Menyelaras hadiah-hadiah universiti kepada pelajar sempena konvokesyen.
 8. Mengurus Pelajar OKU untuk tujuan konvokesyen.
 9. Penyediaan maklumat konvokesyen untuk warta universiti.
 10. Menyediakan laporan dan mengenalpasti penambahbaikan dari masa kesemasa.
 11. Urusetia kepada mesyuarat;
  1. Jawatankuasa Induk Konvokesyen
  2. Jawatankuasa Pengurusan Graduan
  3. Jawatankuasa Persiapan Konvokesyen