SEKSYEN PENGURUSAN DASAR DAN SENAT

Fungsi:
Pengurusan peperiksaan pelajar

Skop: 
Peperiksaan, Penjadualan Peperiksaan dan Percetakan Kertas Soalan

Aktiviti:

  1. Merancang takwim tahunan Mesyuarat Jawatankuasa Prasiswazah dan senat.
  2. Mengendalikan persediaan sebelum,semasa dan selepas mesyuarat.
  3. Menyediakan dokumen mesyuarat seperti minit mesyuarat, agenda mesyuarat, memorandum pelaksanaan dan kertas dasar untuk dimuatnaik dalam e-meeting.
  4. Menyelaras pelaksanaan Mesyuarat. Mengagihkan petikan minit berdasarkan keperluan.
  5. Mengedarkan Minit Mesyuarat, Memorandum Pelaksanaan dan membuat tindakan susulan ke atas keputusan mesyuarat.
  6. Menyediakan dokumen ke mesyuarat LPU dan mengedarkan keputusan mesyuarat LPU berkaitan Senat berdasarkan keperluan.
  7. Mengemaskini Kaedah Pengajian Prasiswazah berdasarkan ketetapan Senat dari masa kesemasa dan memaklumkan kepada pihak Fakulti mengenai perubahan tersebut.
  8. Menyelaras Pelantikan Ahli-Ahli Senat Tetap, Diko-opt, Profesor dan Ex-Officio selaras dengan Seksyen 22 (1), Perlembagaan Universiti Malaysia Sabah.
  9. Menyelaras Proses Pemilihan Profesor Sebagai Ahli Senat.
  10. Menyediakan laporan dan mengenalpasti penambahbaikan dari masa ke semasa.