Bahasa MelayuEnglish (UK)

SEKSYEN PENGURUSAN SENAT

 

Unit Keurusetiaan Prasiswazah

Unit Keurusetiaan Senat

Fungsi:

Pengurusan keurusetiaan Prasiswazah dan Senat.


Aktiviti:

  1. Merancang takwim tahunan Mesyuarat prasiswazah dan senat.
  2. Mengendalikan persediaan sebelum mesyuarat seperti:

-tempahan tarikh Pengerusi

-tempahan tempat, jamuan

-penyediaan surat jemputan

  1. Menyediakan dokumen mesyuarat seperti minit mesyuarat, agenda mesyuarat, memorandum pelaksanaan dan kertas dasar untuk dimuatnaik dalam e-meeting.
  2. Menyelaras pelaksanaan Mesyuarat. Mengagihkan petikan minit berdasarkan keperluan.
  3. Mengedarkan Minit Mesyuarat, Memorandum Pelaksanaan dan membuat tindakan susulan ke atas keputusan mesyuarat.
  4. Menyediakan dokumen ke mesyuarat LPU dan mengedarkan keputusan mesyuarat LPU berkaitan Senat berdasarkan keperluan.
  5. Mengemaskini Kaedah Pengajian Prasiswazah berdasarkan ketetapan Senat dari masa kesemasa dan memaklumkan kepada pihak Fakulti mengenai perubahan tersebut.
  6. Menyediakan laporan dan mengenalpasti penambahbaikan dari masa ke semasa.