Bahasa MelayuEnglish (UK)

SEKSYEN PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT

Fungsi:
Pengurusan Maklumat & Sistem Maklumat Pelajar.

Skop: 
Sistem Maklumat Pelajar, data akademik, laman web. 

Aktiviti:

  1. Mengendalikan dan memantau pengurusan rekod pelajar dalam Sistem Maklumat Pelajar. 
  2. Memastikan data kemasukan, pendaftaran, peperiksaan dan status   pelajar  dikemaskini dalam Sistem Maklumat Pelajar. 
  3. Menyelaras urusan kemasukan gred dan analisis peperiksaan dan pengiraan PNGK pelajar.
  4. Menyediakan data/laporan berdasarkan keperluan Pengurusan universiti dari masa kesemasa seperti My3S, MyRA, MyMohes dan lain-lain keperluan.
  5. Menyediakan data back up Sistem Maklumat Pelajar dari masa ke semasa. 
  6. Mengemaskini maklumat di laman web BPA
  7. Mengendalikan dan menyelaras maklumat dalam FB page BPA 
  8. Menyediakan laporan dan mengenalpasti penambahbaikan dari masa ke semasa.