Bahasa MelayuEnglish (UK)

UNIT PENTADBIRAN DAN KEWANGAN

Fungsi:

Pengurusan Pentadbiran dan Kewangan BPA.


Skop:

Latihan kakitangan, penilaian prestasi,

Penilaian prestasi KPI Unit, Penilaian pencapaian Piagam Pelanggan, Aset, Inventori dan stok, Pengurusan Kewangan dan penyediaan buku prospektus

 

Aktiviti:

 1. Mengendalikan keperluan latihan kakitangan.
 2. Mengendalikan Sistem Pengurusan Fail BPA.
 3. Mengendalikan rekod cuti dan kehadiran kakitangan.
 4. Menyelaras penilaian prestasi BPA.
 5. Menyelaras prestasi BPA melalui pencapaian KPI dan Piagam Pelanggan.
 6. Memantau pengurusan aset, inventori dan stok.
 7. Memantau hal berkaitan bangunan BPA dan bangunan dibawah seliaan BPA.
 8. Menguruskan tempahan dewan kuliah pusat.
 9. Mengurusan hal ehwal kewangan BPA seperti belanjawan, perolehan, bayaran, tuntutan perjalanan, panjar wang runcit.
 10. Memantau hal ehwal berkaitan perkhidmatan seperti berikut:

-perkhidmatan kaunter

-aduan pelanggan

-pelaksanaan 5S

-pelaksanaan shared value 6S

 1. Menyelaras dan menguruskan penyediaan buku prospektus universiti.
 2. Urusetia kepada mesyuarat;

   - Eksekutif BPA

   - Kewangan BPA

   - JK Penerbitan Buku Prospektus