SEKSYEN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN

Fungsi:
Pengurusan Pentadbiran dan Kewangan BPA.

Skop: 
Latihan kakitangan, penilaian prestasi, 
Penilaian prestasi KPI Jabatan, Penilaian pencapaian Piagam Pelanggan, Aset, Inventori dan stok, Pengurusan Kewangan.

Aktiviti:
1. Memantau keperluan latihan kakitangan. 
2. Mengurus Sistem Pengurusan Fail BPA. 
3. Mengurus rekod cuti dan kehadiran kakitangan.
4. Menyelaras penilaian prestasi BPA.
5. Menyelaras prestasi BPA melalui pencapaian KPI dan Piagam Pelanggan. 
6. Memantau pengurusan aset, inventori dan stok.
7. Memantau hal berkaitan bangunan BPA dan bangunan dibawah seliaan BPA.  
8. Menguruskan tempahan dewan kuliah pusat.
9. Mengurusan hal ehwal kewangan BPA seperti belanjawan, perolehan, bayaran, tuntutan perjalanan, panjar wang runcit.
10. Memantau hal ehwal berkaitan perkhidmatan seperti berikut: 
-perkhidmatan kaunter
-aduan pelanggan
-pelaksanaan EKSA
-pelaksanaan shared value, 6S 
11. Urusetia kepada mesyuarat;
i. Eksekutif BPA
ii. Kewangan BPA