SEKSYEN PENGAMBILAN DAN KEMASUKAN PELAJAR

Fungsi:

Pengurusan Pengambilan Pelajar Baharu Ke UMS

Pengurusan pelajar baharu mengikut kategori yang ditetapkan oleh UMS.

Pengurusan Kemasukan dan tawaran.

Skop:

Pengambilan, Promosi program akademik, permohonan, penawaran, pemilihan dan rayuan.

Aktiviti:

 1. Menyelaras mesyuarat berkaitan  pemilihan pelajar baharu iaitu mesyuarat pemilihan bersama IPTA dengan KPM, Mesyuarat Rayuan (dalaman) dan peringkat IPTA dengan KPM. 
 2. Menyelaras persediaan kemasukan pelajar baharu melibatkan Jabatan/Unit berkaitan.
 3. Mengendalikan isu-isu berkaitan permohonan pelajar berkaitan pertukaran program dan pertukaran universiti.
 4. Mengeluarkan surat tawaran.
 5. Menyediakan laporan lengkap berhubung pengambilan dan kemasukan pelajar bagi mengenalpasti penambahbaikan berterusan.
 6. Merancang pelaksanaan pengambilan dan kemasukan pelajar baharu.
 7. Menyelaras  urusan pra pemilihan pelajar melalui temuduga/ujian khas berdasarkan keperluan.
 8. Menyelaras penetapan unjuran pengambilan pelajar baharu  mengikut fakulti berdasarkan kategori yang ditetapkan.
 9. Merancang aktiviti Promosi tahunan bersama-sama dengan KPM.
 10. Menyediakan bahan-bahan pameran  termasuk pakej promosi.
 11. Membuat kajian keberkesanan aktiviti Promosi dan mengenalpasti penambahbaikan dari masa ke semasa.