SEKSYEN PEPERIKSAN DAN PENILAIAN


Fungsi:
Pengurusan peperiksaan pelajar

Skop: 
Peperiksaan, Penjadualan Peperiksaan dan Percetakan Kertas Soalan

Aktiviti:
1. Merancang pelaksanaan peperiksaan akhir UMS. 
2. Menyediakan jadual peperiksaan. 
3. Merancang dan mengurus keperluan peperiksaan seperti berikut:
-ketua pengawas peperiksaan 
-Pengawas peperiksaan 
-pembantu pengawas peperiksaan.
4. Mencetak kertas soalan peperiksaan berdasarkan keperluan.  
5. Menyelaras agihan kertas soalan peperiksaaan. 
6. Mengendalikan perjalanan peperiksaan biasa, semester pendek dan peperiksaan ulangan khas berdasarkan keperluan. 
7. Mengeluarkan keputusan peperiksaaan. 
8. Menguruskan permohonan pelajar berkaitan Kaedah Pengajian Prasiswazah dan menyediakan kertas dasar untuk dibawa ke Mesyuarat Prasiswazah dan Senat berdasarkan keperluan.
9. menyediakan laporan dan mengenalpasti penambahbaikan dari masa ke semasa