Pendaftaran Dan Penjadualan

 

1.   Borang Pendaftaran Kursus

 

2.   Borang Pendaftaran Kursus Pelajar Lulus Bersyarat (LB)

 

3.   Borang Pendaftaran Kursus (Audit)

 

4.   Borang Pendaftaran Lewat

 

5.   Borang Tarik Diri Kursus

 

6.   Borang Permohonan Perpindahan Jam Kredit (Kes Tukar Program/Fakulti)

 

7.   Borang Permohonan Pertukaran Program Antara Fakulti

 

8.   Borang Permohonan Pertukaran Program Dalam Fakulti

 

9.   Borang Permohonan Rayuan Meneruskan Pengajian

 

10. Borang Pengesahan Tidak Mengulang Semester Pengajian (Pertukaran Program)

 

11. Borang Permohonan Pengecualian Kursus

 

12. Borang Permohonan Pemindahan Kredit

 

13. Borang Permohonan Pendaftaran Kursus (Semester Pendek)

 

14.  Borang Pelarasan Pendaftaran Kursus Luar Tempoh

 

15.  Borang Pendaftaran Kursus Ulangan

 

16.  Borang Permohonan Pengecualian Kredit