Pengurusan Konvokesyen dan Rekod Pelajar

 

1. Borang Permohonan Akses Pengguna SMP Bersepadu

2. Borang Pengemaskinian Tahap Pengguna SMP Portal

3. Borang Permohonan Data Akademik

4. Pautan Permohonan Transkrip Tambahan

5. Borang Permohonan Surat Pengesahan Sebagai Pelajar UMS

6. Borang Pengesahan Tidak Mengulang Semester Pengajian Selepas Pertukaran Program