Manual / Garis Panduan

Cetak

1.  Arahan Peperiksaan (Video)

2.  i)  Format Kertas Soalan Peperiksaan IconPdf

    ii)  Format Kertas Soalan Peperiksaan IconWord

            -  Lampiran A1 ~ Format Mukasurat Hadapan Kertas Soalan Peperiksaan

            -  Lampiran A2 ~ Format Isi Kandungan Soalan Kertas Soalan Peperiksaan

            -  Lampiran B1 ~ Format Mukasurat Hadapan Kertas Soalan Peperiksaan yang Memerlukan Calon Menjawab dalam Kertas Soalan

            -  Lampiran B2 ~ Format Isi Kandungan Soalan Kertas Soalan Peperiksaan dimana jawapan perlu ditulis dalam Kertas Soalan

 

3. Taklimat Ketua Pengawas / Pengawas Peperiksaan (Versi BM)

4. Taklimat Ketua Pengawas / Pengawas Peperiksaan (Versi BI)

5. Garis Panduan Penyediaan Kertas Soalan

7. Garis Panduan Penawaran Kursus

10. Garis Panduan Pendaftaran Kursus

11. Manual Peperiksaan Universiti Malaysia Sabah

12. Manual Pendaftaran Kursus (Video)