Bahasa MelayuEnglish (UK)

Sistem Purata Nilai Gred

 
GradePoint bm
Kaedah 9.1.2, Kaedah Pengajian Prasiswazah Universiti Malaysia Sabah 2014

Catatan:

* Kaedah 9.1.3 – Senat boleh menentukan gred dan nilai gred yang berlainan daripada yang dinyatakan pada Kaedah 9.1.2 bagi mana-mana program mengikut keperluan program berkenaan.
** Bagi pelajar Program Kejuruteraan, kursus dengan status SLB dan Gagal dikehendaki mengulang kursus-kursus tersebut. (Pindaan Senat 2/2015)