Selamat Datang
26.06.2019
Perkara Tarikh
Semakan Keputusan Permohonan Ke UA & Politeknik Premier Lepasan SPM/ Setaraf 05.05.2019
Semakan Panggilan Temu duga Bukan Pendidikan dan Ujian MEDSI (STPM/Setaraf) 10.05.2019
Semakan Panggilan Temu duga Pendidikan (STPM/Setaraf) 10.06.2019
Semakan Keputusan Rayuan - SPM/Setaraf
Semakan Keputusan STPM/Setaraf
Pendaftaran Universiti melalui edaftar.ums.edu.my
Semakan Keputusan Rayuan - STPM/Setaraf

* Tarikh-tarikh tersebut tertakluk kepada Kementerian Pendidikan Tinggi