PROSPEKTUS 2023/2024 PRASISWAZAH

PENGENALAN UNIVERSITI

JABATAN/BAHAGIAN

 • BAHAGIAN PERKHIDMATAN AKADEMIK (BPA)
 • JABATAN BENDAHARI
 • JABATAN HAL EHWAL PELAJAR (JHEP)
 • PERPUSTAKAAN
 • JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (JTMK)

 

FAKULTI

 • FAKULTI SAINS DAN SUMBER ALAM (FSSA)
 • FAKULTI KEJURUTERAAN (FKJ)
 • FAKULTI SAINS MAKANAN DAN PEMAKANAN (FSMP)
 • FAKULTI KOMPUTERAN DAN INFORMATIK (FKI)
 • FAKULTI PERTANIAN LESTARI (FPL)
 • FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS KESIHATAN (FPSK)
 • FAKULTI PERHUTANAN TROPIKA (FPT)
 • FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN (FSSK)
 • FAKULTI PSIKOLOGI DAN PENDIDIKAN (FPP)
 • FAKULTI PERNIAGAAN, EKONOMI DAN PERAKAUAN (FPEP)
 • FAKULTI KEWANGAN ANTARABANGSA LABUAN (FKAL)
 • FAKULTI PENGAJIAN ISLAM (FIS)
 • AKADEMI SENI DAN TEKNOLOGI KREATIF (ASTiF)

 

PUSAT

 • PUSAT PENATARAN ILMU DAN BAHASA (PPIB)
 • PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMAJUAN PELAJAR (PKPP)