Pendaftaran Universiti (Edaftar) Asasi UMS
Pendaftaran Universiti (Edaftar) Diploma
Pendaftaran Universiti (Edaftar) Ijazah Sarjana Muda
Buku Panduan Pendaftaran Diploma
Buku Panduan Pendaftaran Diploma Rayuan
Buku Panduan Pendaftaran Asasi
Buku Panduan Pendaftaran Asasi Rayuan
Buku Panduan Pendaftaran Ijazah Sarjana Muda
Buku Panduan Pendaftaran Ijazah Sarjana Muda Rayuan
Buku Panduan Pendaftaran Ijazah Sarjana Muda (PLUMS)
Borang-Borang Penting Ijazah Sarjana Muda
Borang-Borang Pemeriksaan Perubatan(Medical Checkup)
Borang Kebenaran Pembedahan
Borang-Borang Medical Checkup Diploma Dan Degree Kejururawatan FPSK
Borang-Borang Medical Checkup Diploma Dan Degree Kejururawatan FPSK Rayuan