BAHAGIAN
PERKHIDMATAN AKADEMIK

Fungsi Sektor / Seksyen
Image
FUNGSI :
- Pengurusan Penawaran dan Pendaftaran Kursus Prasiswazah Universiti dan penjadualan Kuliah.
- Menerima dan memproses permohonan Fakulti dan Pelajar berkaitan pengajian Prasiswazah.

SKOP :
- Penawaran dan pendaftaran Kursus,   penjadualan kuliah.
- Penyediaan buku prospektus.

Image
Image
FUNGSI :
- Pengurusan data pengijazahan bagi tujuan pengesahan senarai pelajar yang layak bergraduat.
- Pengurusan perjalanan konvokesyen melibatkan pelajar.
 
SKOP :
- Data pengijazahan pelajar, pengesahan graduan, menyelaras senarai penerima anugerah.
- Perjalanan konvokesyen melibatkan pelajar, pengurusan jubah, buku konvokesyen.
- Hadiah universiti kepada pelajar sempena konvokesyen.
Image
Image
FUNGSI :
- Pengurusan Pengambilan Pelajar Baharu Ke UMS.
- Pengurusan pelajar baharu mengikut kategori yang ditetapkan oleh UMS.
- Pengurusan Kemasukan dan tawaran.
- Pengurusan Pendaftaran Pelajar Baharu.
 
SKOP :
- Pengambilan, Promosi program akademik, permohonan, penawaran, pemilihan, rayuan dan pendaftaran.
Image
Image
FUNGSI :
- Pengurusan Peperiksaan Pelajar.
 
SKOP :
- Peperiksaan, Penjadualan Peperiksaan dan Percetakan Kertas Soalan.
Image
Image
FUNGSI :
- Pengurusan keurusetiaan Prasiswazah dan Senat. 
 
SKOP :
- Mesyuarat Senat, Jawatankuasa Prasiswazah, Diploma dan Asasi.
Image
Image
FUNGSI :
- Pengurusan Fasiliti Bangunan BPA, Dewan Kuliah Pusat dan aset.
 
SKOP :
- Memastikan ruang Dewan Kuliah Pusat sedia digunakan.
Image
Image
FUNGSI :
- Pengurusan Pentadbiran dan Kewangan BPA.
 
SKOP :
- Kewangan / Aset / Inventori / Stor.
- Latihan / Prestasi Kakitangan.
- Pencapaian KPI dan Piagam Pelanggan.
Image