Soalan-soalan Lazim Seksyen Pengurusan Dasar dan Senat

S1 : Berapa kalikah Mesyuarat JK Prasiswazah dan Mesyuarat Senat bersidang?

 

 J1 : Mesyuarat JK Prasiswazah dan Senat bersidang sebanyak 11 kali setahun. Tidak tertakluk kepada mesyuarat Khas (sekiranya perlu).

 

S2 : Siapakah Pengerusi Mesyuarat JK Prasiswazah dan Mesyuarat Senat?

 

J2 : Pengerusi Mesyuarat Senat ialah Naib Canselor dan Pengerusi Mesyuarat JK Prasiswazah ialah Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa).

 

S3 : Apakah agenda yang dibincangkan dalam Mesyuarat ?

 

J3 : Agenda yang dibincangkan adalah sepertimana yang dinyatakan di Terma Rujukan Jawatankuasa-jawatankuasa Tetap UMS. [Pekeliling Pendaftar Bilangan 3 Tahun 2015]